Kontingent – ungdom

Kontingent

Der er 3 forskellige kontingenter i OBK-ungdom, hvoraf nr. 1 og 2 betales af alle spillere.

  1. Tilmelding/årskontingent, 275 kr. Fast pris for alle medlemmer Betales primo juni ved tilmelding til ny sæson. Nye medlemmer betaler ved opstart efter 2 prøvetimer
  2.  Træningskontingent. Prisen varierer efter alder og om der trænes 1 el. 2x om ugen.Takster for træningskontingent fremgår af skemaet. Kontingent er halvårligt og opkræves hhv. august og januar. Augustbetaling dækker perioden august-december, januarbetaling dækker perioden januar-juni.
  3. Ekstra kontingent. Dækker kontingent for særlige træningspas, ekstra træning specialtræning mm. Kontingentet er halvårligt

Halvårlige kontingentsatser fremgår af nedenstående:

Gruppe1 x træning/uge2 x træning/uge3 x træning/uge
Miniton lørdag325 kr.--
U9, årg 10/09425 kr.825 kr.1.200 kr
U11, årg 08/07575 kr.1.075 kr.1.550 kr
U13/U15/U17675 kr.1.175 kr.1.650 kr.
Stabilitetstræning tirs/tors200 kr.300 kr.-
Træning Hjalleskolen, torsdag350 kr.--
Ekstra træning lørdag kl. 12-13300 kr.--

Prisen for miniton er kun gældende for de yngste, der kun træner lørdage.