Kontingent – ungdom

Kontingent

Der er 3 forskellige kontingenter i OBK-ungdom, hvoraf nr. 1 og 2 betales af alle spillere.

  1. Tilmelding/årskontingent, 275 kr. Fast pris for alle medlemmer Betales primo juni ved tilmelding til ny sæson. Nye medlemmer betaler ved opstart efter 2 prøvetimer
  2.  Træningskontingent. Prisen varierer efter alder og antal træninger om ugen. Takster for træningskontingent fremgår af skemaet. Kontingent er halvårligt og opkræves hhv. august og januar. August-betaling dækker perioden august-december, januar-betaling dækker perioden januar-juni.
  3. Ekstra kontingent. Dækker kontingent for særlige træningspas, ekstra træning specialtræning mm. Kontingentet er halvårligt

Halvårlige kontingentsatser fremgår af nedenstående:

Gruppe1 x træning/uge2 x træning/uge3 x træning/uge
Årskontingent*275 kr.
Miniton & U9400 kr.800 kr1.200 kr.
U11500 kr.1.000 kr.1.500 kr
U13/U15/U17**600 kr.1.200 kr.1.800 kr.
Stabilitetstræning200 kr.300 kr.400 kr.

* Underordnet antallet af træninger

**Ingen forskel på træningssted