Odense Badminton Klub, Ungdomsafdelingen

Odense Badminton Klubs Ungdomsafdeling er sat i verden for at få børn og unge til at elske og dyrke vores sport, badminton, og få et langt livsvarigt minde, måske endda dyrke badminton hele livet. I OBK skal man have lyst til at træde sine folder, det er klart en del af kultur og vores værdigrundlag.

OBK’s mission: Odense Badminton Klub skal skabe interesse for badminton for alle aldre og niveauer med fastholdelse i sociale og kammeratlige samvær.

OBK’s vision: Odense Badminton Klub skal være blandt de førende badmintonklubber i Europa og dermed være trendsætter for badmintonsporten lokalt, nationalt og internationalt.

Men hvad betyder Odense Badminton Klubs mission og vision så (jf. OBK’s strategi) mere konkret for Odense Badminton Klubs Ungdomsafdelings arbejde.

Rekruttering af nye medlemmer vil altid være vigtigt for OBK. Der skal være tilbud, som gør det attraktivt for nye medlemmer at indmelde sig i klubben samt for de eksisterende medlemmer at blive i badmintonsporten uanset spillemæssigt niveau.

Odense Badminton Klub er ligeledes sat i verden for at udvikle badmintonspillere. Unge spillere skal kunne se fremad med ønsket om at vinde titler og medaljer. OBK ser sig selv som en ungdomseliteklub, og det ønskes fastholdt og videreudviklet, herunder med en glidende overgang fra ungdoms turneringsbadminton til senior turneringsbadminton, så ungdomsspillere i OBK bliver i badmintonsporten.

I OBK skal glæden være den væsentligste drivkraft til at lykkes. Både på og uden for banen. Glæden til spillet og den fælles interesse. Og glæden ved at udvikle sig – sportsligt, socialt og personligt. Vi stiller høje krav til hinanden og fællesskabet og sætter dermed også pris på og værdsætter arbejdet for de mange i og omkring OBK. Vores ungdomsspillere er vores fremtid og grundstenen til alt, hvad vi foretager os i Danmarks bedste badmintonklub.

Til det formål har OBK’s Ungdomsafdeling opsat en række kriterier for arbejdet inden for en række kreative begreber, som ligeledes hele klubben OBK arbejder med, jf. OBK’s strategi, som vi mener danner rammerne for vores visioner, vores værdier og vores mål i OBK’s ungdomsafdeling;

 1. I LOVE OBK
 2. MADE IN OBK
 3. MADE IN ODENSE

I LOVE OBK begynder fra det øjeblik en spiller bliver medlem i OBK. I LOVE OBK sætter fokus på kærligheden og interessen for badminton og for at være en del af OBK’s klubliv. I LOVE OBK forsøger at arbejde ud fra en konkret række kriterier, som danner grundlaget for OBK’s ungdomsafdelingen;

 1. Det skal være sjovt og give masser af glæde at spille badminton generelt og i OBK i en børne- og ungdomsvenlig atmosfære.
 2. Ens individuelle badmintonniveau skal udvikle sig i OBK.
  1. I OBK arbejder vi i fællesskab ud fra begrebet at alle ungdomsspillere er synlige, der er ingen usynlige ungdomsspillere.
  2. I OBK tager ungdomstrænerne udgangspunkt i den enkelte spillers aktuelle niveau, og på alle fællestræninger gives der individuel opmærksomhed indenfor den teknik eller taktik der arbejdes med løbende.
 1. Fællesskabet i klubben er en stor del af I LOVE OBK.
  1. Træningerne skal gerne passe til ens niveau og udvikling.
  2. Konkurrencejævnbyrdighed er en af nøglerne til sammensætning af træningerne.
  3. Ens individuelle badmintonniveau kan være begrænsende for, om der er plads i OBK.
 2. I LOVE OBK skal medvirke til masser af gode oplevelser sammen med andre OBK’ere. Sammen med sociale og sportslige arrangementer bidrager ligeledes træningen til en god klubånd som et led i I LOVE OBK.
 3. Både ift. sammensætning af træningerne og livet i OBK, arbejder vi ud fra en gensidig respekt som en integreret del af I LOVE OBK.
  1. Respekt skal forstås gensidigt spiller og spiller imellem, forældre og forældre imellem, træner og spillere imellem og træner og spiller og forældre imellem.
 4. Den enkeltes muligheder bygger på åbenhed fra klubbens trænere, hvor der for den enkelte spiller er opsat objektive kriterier for den enkeltes muligheder for træning og udvikling, men hvor subjektive kriterier også kan åbne muligheder, når det enkelte talent skal vurderes.

OBK arbejder der intenst på at skabe de dygtigste badmintonspillere, som på sigt kan vinde medaljer til OBK og måske endda Danmark. Det betyder, at der allerede i de yngste rækker er fokus på, hvordan den enkelte spiller udvikler sig bedst under OBK’s rammer. Og udviklingen er ikke kun det badmintontekniske med også det sociale, da vi i OBK tror på, at konceptet ”I love OBK” vil bringe spillere yderligere et niveau op.

Resultater i alle ungdomsårgange U11-U17 er vigtige, så OBK kan måle egen indsats. Spillernes individuelle resultater mener vi også er et vigtigt element i at fastholde spillernes motivation til hårdt arbejde ift. deres fortsatte udvikling. Resultater kan være både individuelle og på hold, men også i det sociale ift. en fælles indsats mod et fælles mål.

MADE IN OBK er OBK’s ungdomstalentudvikling, som tager udgangspunkt i primært U13-U15 Ungdomstalentfællestræningerne A og B. Invitation af spilere til træningerne vurderes konkret efter kriterier fastsat i samarbejde med OBK’s ungdomstrænere.

 1. Objektivt bruges en række kriterier og principper i MADE IN OBK til invitation af spillerne til træningerne i OBK;
  1. Badminton Danmarks Rangliste bruges til at vurdere sammensætningen af Talentfællestræningerne. Hvis den enkelte spiller har opnået en vis placering på Badminton Danmarks Rangliste, startende ved en alder i udgangspunkt som U13 2. årsspiller, kommer man automatisk i betragtning til træningen, dog set ift. klubbens samlede antal spillere på højere eller samme niveau på fællestræningerne.
  2. Det tilstræbes altid, at alle træninger i OBK er de bedst mulige jf. objektiv jævnbyrdighed og modstand for ’den næste i rækken af OBK-spillere’.
  3. Den enkelte har mulighed for at spille sig til en plads på de ’bedste’ træninger i dialog med OBK’s trænere og i konkurrence med de øvrige spillere som aspirerer til træningerne.
  4. De ’bedste’ træninger udnytter muligheden for at spillerne deltager på forskellige træninger for at give bedst mulig sparring på flere niveauer i træningshierarkiet. Man spiller i perioder både ’op’ og ’ned’ ift. træningshierarkiet i OBK.
 1. Subjektivt bruges en række kriterier og principper af OBK’s ungdomstrænere til invitation af spillerne til træningerne i OBK;
  1. Subjektivt vurderer OBK’s trænere ift. den enkelte spillers tekniske, motoriske, fysiske og mentale færdigheder.
  2. Et vist niveau må forventes, alt efter hvilken fællestræning en spiller aspirerer til, for at kunne udføre forskellige øvelser mv. Jo højere rangering åbner mulighed for sparring med tilsvarende jævnbyrdige spillere.
 1. Praktisk vurderes der på nogle kriterier til invitation af spillerne til træningerne i OBK;
  1. Det er vigtigt, at der er sociale relationer som kan plejes ved såvel træning som ved konkurrence (holdkampe/turneringer/stævner).
  2. Praktisk efter den enkeltes mulighed for at deltage på en specifik træning for den enkelte spiller ift. dag/tidspunkt.
  3. Udskiftninger i løbet af en sæson på Ungdomsfællestræningerne varsles altid i god tid og et nyt tilbud sættes i stedet.
  4. Afgang fra ungdomsafdelingen/-træningen varsles altid i god tid og OBK’s trænere tager dialog med den enkelte om hvad klubben herefter kan tilbyde.

MADE IN OBK bidrager på sigt til OBK’s samlede konkurrenceaktivitetsdeltagelse;

 1. Deltagelse på Talentfællestræningerne.
  1. Trænerne følger principperne i Badminton Danmarks BATK (Badminton aldersrelateret træningskoncept) Dvs. seriøs og kompetent talentudvikling helt fra de yngste spillere i U9.
  2. Alle træninger opbygges som udgangspunkt primært efter niveau og træningsmæssige kriterier.
  3. Basistræning og stabilitetstræning er vigtige elementer i spillernes udvikling ift. den enkeltes muligheder for at præstere og ikke mindst som skadesforebyggende træning på den længere bane.
  4. Der stilles høje positive forventning og krav til såvel trænere, spillere og forældre.
 1. Deltagelse på OBK’s ungdomshold er en naturlig følge af spilleres udvikling i U13 og i U15.
 2. Deltagelse i åbne turneringer for OBK er en naturlig følge af spilleres udvikling.
 3. MADE IN OBK skal skabe spillere som kan deltage i øverste række i hver årgang.
 4. MADE IN OBK skal skabe spillere som kan supplere OBK’s Seniorhold på sigt.

Der er plads til ca. 22-24 ungdomsspillere på hver af Ungdomsfællestræningerne

Som talentspiller i MADE IN OBK forventes 2x ugentlig træning i OBK-regi (som minimum, hvoraf minimum 1x er i OBK’s ungdomsafdeling).

MADE IN OBK bidrager samtidig med spillere til den samlede talentudvikling i Odense MADE IN ODENSE.

MADE IN ODENSE er et koordineret samarbejde mellem OBK’s spillere, som har været en del af MADE IN OBK, hvor spillere udtages af Badminton Danmark til Badminton Danmarks Elite Talent Center Fyn for at se, hvor langt deres talent og flid kan bringe dem videre. Måske hele vejen.

Der er også andre træningstilbud i Odense som kan sættes i spil for den enkelte i MADE IN ODENSE samarbejdet, som f.eks. OBK’s skolemorgentræning og BADMINTON ACADEMY ODENSE.

Badminton Danmarks verdenselite er det ultimative mål for MADE IN ODENSE.

MADE IN ODENSE kan derved ultimativt blive en del af ens personlige livsmål (for de få aller største talenter).