Holdleder

Velkommen som holdleder i OBK.

Vejledninger til BadmintonPlayer:

Indberette holdopstilling

Indberette resultater

Som holdleder skal du i samarbejde med træneren styre og koordinere en mindre gruppe spillere i forbindelse med holdkampe.

Træneren er som udgangspunkt ikke til stede under holdkampe og du bliver dermed den person som spillerne vil kontakte under kamp.

Du afgør selv hvor lidt og hvor meget du involverer dig i holdet og spillerne, men det er vores erfaring, at jo mere du er med jo sjovere bliver det for alle.

Holdlederen sørger for alt det praktiske omkring indkaldelse af spillerne, kørselsfordeling, evt. kage-/frugtordning, udfyldelse af kampsedler og evt. igangsætning af hjemmekampe

Holdkampe

På Badmintonplayer kan du finde alle oplysninger omkring holdets pulje, kampdatoer, spillesteder og tidspunkter samt resultater og stilling. Sørg for at få kampdatoer formidlet ud til spillerne så hurtigt som muligt.

Ved afbud er det din opgave evt. i samarbejde med træneren, at få fat i en reservespiller. HUSK at give besked til holdleder for holdet under om, at du bruger spilleren således at de kan justere deres hold herefter.

Forældrene skal selv køre til holdkampe. Sæt på skift forældre på til kørsel men opfordrer alle til at tage turen med og være en del af holdet.

Vi opfordrer altid til at mødes i OBK og køre fælles derfra. Fyld bilerne op og husk vi tager afsted som hold.

Hjemmeklubben sørger for resultatskemaer Skemaerne skal udfyldes med holdopstilling og resultater. 

Holdopstilling

Som udgangspunkt er det træneren som sætter holdet, men efterhånden som du opnår kendskab til spillerne vil det ofte være et samarbejde mellem dig og træneren. Snak med træneren om hvordan I bedst løser dette.

Reglerne for holdopstilling er at spillerne stiller op i styrkemæssig orden. Husk det er træneren eller holdlederen efter aftale med træneren der afgør dette. (Aldrig spillerne selv)

Hjemmekampe

Prøv at aftale med andre spillere eller forældre at de hjælper med at tælle.

Husk at byde gæsteklubber velkommen.

Kampsedler findes på Badmintonplayer under de enkelte kampe og udskrives på forhånd. De vil også være klar på kontoret til hjemmekampe, og skal blot udfyldes løbende.  

I kan have kampsedler liggende og udfylde løbende eller I kan få én forældre til at dække ”dommerbord” hvor resultater afleveres og nye bolde udleveres. 

I kan også indtaste resultater løbende i Badmintonplayer.dk – se vejledning øverst.

Holdleder sørger for indberetning af ALLE resultater på Badmintonplayer senest når alle kampe er færdigspillede. Bemærk klubben får bøde hvis resultater ikke indberettes senest mandag. Har man problemer med at indberette resultaterne kan man sende et billede af holdkampseddelen og sende til Martin på obk@obk.dk.

Mht. bolde til hjemmekampe vil de stå klar på kontoret i hallen. I får hjælp til at få adgang til kontoret af Martin.

Husk at hjælpe hindanen med at rydde op inden i forlader hallen. Affald, kopper, bolde mm. skal ikke flyde i hallen når I går.

Afvikling af kampe

Det er ikke nødvendigt, at du som holdleder er erfaren badmintonspiller, men det vil dog være en fordel med et vist kendskab til spilleregler.

Hvis træner er med, er din opgave primært det administrative, men ellers er her lidt gode råd:

Det er en god idé at samle spillerne inden kamp. Sørge for at de varmer godt op. Fortælle dem holdopstilling og ”gøre klar til kamp” 

Fortæl dem, at de er af sted som hold og at de forventes at bakke hinanden op.

Under kampene kan I eller andre forældre coache (byt evt. børn). Specielt for de yngste er det fint at de får et par velmenende ord med ved pauserne.

Hos de lidt ældre kan de evt. have glæde af at coache hinanden.

Saml truppen efter kamp så I får en fælles afslutning. Evt. kan I lave kage-/frugtordning, have fidusbamse eller lign. Som udgangspunkt bliver alle indtil holdkampen er færdig også når der spilles hjemme.

Fair Play

Holdlederen bør sammen med spillere og forældre opfordre til fairplay og god opførsel.          

  • Det er tilladt at klappe af gode præstationer, men ikke af andres fejl.
  • Spillerne dømmer egne kampe, idet den spiller, på hvis banehalvdel bolden afsluttes, afgør bolden. Forældre eller andre må ikke blande sig i afgørelserne.
  • Forældre skal blande sig, hvis
    • man mener børnenes opførsel er forkert. F.eks. hvis man taler grimt om modstanderen.
    • Dømmer tydeligt forkert til egen fordel

Hvis der er mistanke om bevidst snyd kan den forurettede spiller bede arrangørerne om at få en voksen tæller på kampen. (Tælleren er ikke dommer, men tilstedeværelsen af en uvildig voksen vil ofte stoppe problemet)

  • Det er ikke tilladt at slå ketsjeren i nettet eller i gulvet, ligesom andre hidsige aktioner ikke er velset.
  • Ingen coaching under kampen. Det er tilladt at coache mellem sæt.
  • Efter kampen giver man hånd og siger tak for kampen, uanset kampens resultat.

Formidling af resultater.

I får forhåbentlig mange gode oplevelser med jeres hold, men vi andre vil så gerne være bare lidt med. Så derfor opfordres alle hold til at tage billeder og skrive lidt om kampene.

Hvis I som holdleder ikke selv kan slå op på OBK ungdom facebook side kan I sende til Martin Eriksen på obk@obk.dk


I OBK ER MAN SAMMEN OM AT SPILLE HOLDKAMP
I OBK følger vi nedenstående ”regler” til holdkampe for alle ungdomshold. 
De er til for at hjælpe spillerne, og forældre, med at gøre holdkamp til oplevelse, man er fælles om. 

FÆLLES KØRSEL

Alle spillere mødes ved et mødested, og spillerne skal køre i samme bil. F.eks. fire spillere + en forælder. Det er okay at have flere forældre med til kamp, men så skal de køre sammen i de andre biler. Fælles kørsel gælder både til kamp og fra kampen. 

FÆLLES OMKLÆDNING

Spillerne går sammen i omklædning. I må gerne vænne dem til at vente med omklædningen til I ankommer til hallen. Er man af den ene eller anden årsag allerede omklædt, så går man stadig med ud i omklædningen og er sammen med sit hold. 

FÆLLES OM HELE KAMPEN
Alle spillere bliver til hele kampen. Det er vigtigt, at spillerne bidrager på og udenfor banen, så når man ikke spiller hepper man på de andre. Derfor skal man også blive indtil kampen er slut og man har haft en fælles afslutning.

FÆLLES EVALUERING

Når kampen er færdig, skal man runde kampen af. Det er vigtigt at få vendt dagens kampe og indsats på en konstruktiv måde. Det er en god ide, at få spillerne til at fortælle om, hvad der gik godt i dagens holdkamp. Hvad har været sjovt ved at være afsted. 
Det handler ikke kun om, om man har vundet eller tabt. 

FÆLLES AFSLUTNING

Som forlængelse af evalueringen eller under evalueringen forældre og spillere side med frugt/kage og slutte dagen på en positiv måde uanset kampens udfald. Spillerne aftaler også om de vil i bad.