OBK – FAQ


ØKONOMI

Hvad udbetales der kørselsgodtgørelse for?

Der udbetales kun kørselsgodtgørelse til seniorholdkampe afholdt uden for Fyn, og det forudsættes, at der er to eller flere spillere i bilen.

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse for kørsel til ungdomsholdkampe, da OBK ikke modtager tilsvarende refusion fra Badminton Danmark. OBK opfordrer i stedet til, at kørsel til holdkampe går på skift og/eller, at man aftaler indbyrdes afregning.

 • Al kørselsgodtgørelse afregnes med 1,50 kr/km.
 • Bro-, vej- og færgeafgifter afregnes til kostpris mod fremvisning af bilag.
 • Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse for kørsel til individuelle stævner.

Hvordan får jeg kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse udbetales efter aflevering af skema for kørselsgodtgørelse. Skema kan findes her…

Hvor meget kan jeg få i kørselsgodtgørelse?

Samkørsel til holdkampe for OBK aftalt med OBK kan afregnes med 1,50 kr/km.

Hvordan fastsættes kontingenter?

Kontingenter fastsættes for en hel sæson (august-maj). Der betales fuldt kontingent uanset spillerens starttidspunkt i sæsonen med mindre andet aftales med klubben. Kontingentet opkræves ved sæsonstart.

Hvad er boldpenge?

Boldpenge er kun for seniorer. Boldpenge betales i 2 rater, hver for en halvsæson. En spiller, der kun spiller en halvsæson, vil ikke blive opkrævet boldpenge i den halvsæson, hvor spilleren ikke har spillet.
En spiller betragtes som at have været deltagende i træningen og dermed forpligtet til at betale boldpenge efter 5 træninger.

Hvornår udsendes rykkere?

Rykker sendes ud 10 dage efter sidste rettidige indbetalingsdato. 2. rykkerskrivelse påføres rykkergebyr på kr. 100.

Kan jeg få en personlig sponsor?

Alle, der ønsker at indgå et personligt sponsorat, hvor sponsoren bidrager økonomisk til spillerens badminton kan få et sponsorat. Ønskes et logo på spillerens OBK-klubdragt og/eller egen spilledragt, skal klubbens sponsorudvalg forinden kontaktes, så arbejdet kan koordineres.


TRÆNING

Hvad er sommertræning?

Sommertræning er træning udover den normale sæsontræning. Sommertræning organiseres særskilt, og betaling herfor opkræves derfor separat. Kontingent for sommertræning fastsættes år for år.

Hvad er EliteTalentCenter Fyn

EliteTalentCenter Fyn er en elitetræning for de allerbedste spillere. Træningen foregår i Odense idrætshal, og er en træning under Badminton Danmark.

Der kan læses mere om træningen på Badminton Danmarks hjemmeside.

Badminton Academy Odense 

Badminton Academy Odense er en selvstændighed virksomhed, der lejer sig ind i Odense Badminton Hal. Her betaler spillere fra både ind- og udland selv for at deltage.

Der er et naturligt samarbejde mellem OBK og akademiet i den samlede talentudvikling.

Der kan læses mere om akademiet her…


BANER

Hvordan fungerer baneleje?

Der kan lejes en fast bane for en hele sæson, og der kan lejes en bane i en begrænset periode. Der kan også lejes bane på timebasis, og desuden kan man leje bane med løs spilleret, hvor man kan booke Pay & Play baner uden ekstra gebyr.
Priserne varierer fra tidspunkt til tidspunkt og fra sæson til sæson. Prisen tilpasses lejens begyndelsestidspunkt.

Kan jeg låne en ketcher, når jeg lejer en bane?

Hvis du lejer en bane men ikke har en ketcher, har du mulighed for at låne en. Ketcherne står fremme i hallen og kan frit benyttes.

Bolde kan evt. købes hos vores sponsor Ketshop.

Hvad er familiebadminton?

Alle ungdomsspillere kan til hver en tid, hvor der er en ledig bane i klubben, som OBK har lejet. Det er dog en forudsætning at ungdomsspilleren er medlem og kun spiller med én forældre.

Hvornår kan jeg som medlem bruge banerne i hallen?

Alle medlemmer af OBK kan til hver en tid, hvor der ledige baner (OBK-baner), spille med et andet medlem uden ekstra betaling. Se desuden specifikke regler for ungdomsspilleres brug af hallen her…


HOLDTURNERING OG STÆVNER

Hvad laver OBK trænere i forbindelse med stævner og holdkampe?

Såfremt der er trænere fra OBK repræsenteret til individuelle turneringer, holdkampe eller andre kampe forventes det, at trænere coacher spillere deltagende fra OBK.
Forældre coacher ikke deres egne børn, når en træner er til stede med mindre, træneren beder herom.

Hvornår må der coaches under kampe?

Man coacher ikke hvis OBK’ere møder hinanden!
Der må ikke coaches under kampene, kun ved ophold til 11 – dette gælder for U9-11-13 og 15.
I U17 og U19 må der coaches under kampene, dog ikke når bolden er i spil.

Hvordan tilmelder jeg mig et stævne?

Tilmelding til stævner foregår via BadmintonPlayer.dk. Alle uanset niveau kan tilmelde sig og deltage i stævner/Turneringer. Der ydes ikke tilskud fra OBK til stævner/turneringer.

Hvordan rykker ungdomsspillere op i individuelle rækker?

Spillerne får point i individuelle turneringer og rykker op i rækkerne i følge Badminton Danmarks gældende regler, se mere på badminton.dk.

Hvilken rolle spiller jeg som forældre?

Spillerne lærer til træning, hvordan man opfører sig på banen, dvs. spillerne dømmer selv på banen, siger tak for kampen og i det hele taget opfører sig ordentligt.
Hver gang en spiller er til stævne/turnering eller til holdkampe repræsenterer man OBK. I OBK fokuserer vi meget på fair-play og god opførelse både blandt spillerne og forældre. Dette forventer OBK, at forældre respekterer og efterlever.

Hvordan kan jeg hjælpe til?

OBK er dybt afhængige af, at mange forældre hjælper til i forbindelse med holdkampe. Der er brug for både holdledere, og forældre der kan køre, således at vores børn får en super oplevelse samt en god dag og kamp.

Alle der har mod på at hjælpe med disse begrænsede opgaver, er meget velkommen til at kontakte en i Ungdomsafdelingen.


ORGANISATION

Hvordan er bestyrelsen sat sammen?

Bestyrelsen er klubben beslutningsorgan og udstikker klubbens overordnede retningslinjer og målsætninger samt visioner.
Bestyrelsen består af 7 personer og 5 udvalg:

 • Sportslig ledelse herunder også sponsorudvalg
 • Ungdomsudvalg
 • Seniorudvalg
 • Events/stævner

Har man spørgsmål kontaktes de respektive udvalg. Du kan læse mere om bestyrelsen her…

Hvad laver OBK’s klubmedarbejder?

 • Fakturering, betaling af fakturarer og udbetaling af omkostningsgodtgørelse
 • Indmeldelse og baneleje for veteraner og motionsspillere
 • Klubtøj og adm. af klubaftalen med OBK’s tøj- og boldleverandør RSL Europa
 • Opgaver i f.m. ligakampe, åbne stævner i OBK
 • Koordinator og ressourceperson ved Danisa Denmark Open
 • Kommunikation på Facebook og opdatering af obk.dk
 • Sponsorarbejde – både opsøgende og vedligehold af sponsornetværk
 • Holdtilmelding, koordinering af stævner og brugen af OBK-hallen
 • Møder med eksterne samarbejdspartnere

ANDET

Hvordan får jeg en klubdragt?

OBK får som udgangspunkt ny klubdragt hvert andet år. Ingen medlemmer er forpligtet til at købe klubdragten.
Klubben stiller klubdragten til rådighed for de spillere, der repræsenterer et af klubbens hold, hvorpå det gennem reglementer fra forbund er påkrævet at spille i ens beklædning.

Hvad er OBH?

OBH er Odense Badminton Hal. Odense Badminton ejes af Fonden for Odense Badminton Hal, der er en selvejende institution. Odense Badminton Hal driver hallen samt caféen og udlejer badmintonbaner. Hallens største lejer er Odense Badminton Klub.

FAQ senest opdateret d. 20. august 2021