Strategi 2019-2024

I love OBK logo nyt

Odense Badminton Klub bestyrelse har udarbejdet en strategi for årene 2014-2018. Strategien bærer præg af “I love OBK” og “Made in Odense”, som kort fortalt omhandler det sociale i klubben samt medlemmernes tilknytningsforhold.

Desuden er der i strategien beskrevet en række strategiske områder samt nogle konkrete målsætninger for de kommende 3 sæsoner.

Såfremt der er spørgsmål til strategien, kan klubbens formand Henrik Kryger kontaktes.

Du kan finde OBK’s strategi 2019-2024 her…