Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget

Kim Ditlevsen, far til Emil i U13, ungdom@obk.dk

Julie Boe, mor til Benedicte i U13

Kenneth Aarslev Rasmussen, far til Jakob U11, Frederik U13 og Mads-Emil U15

Spørgsmål vedrørende OBK Ungdom sendes Kim på mail ungdom@obk.dk

 • Ungdomsudvalget supplerer trænerne i en række af klubbens funktioner.
  • Alle sportslige beslutninger er dog placeret hos klubbens trænere.
  • De mere generelle administrative opgaver varetages primært af formanden.
 • Formanden har ansvaret for at sikre at OBK har en velfungerende ungdomsklub for alle interessenter.
 • Formanden skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.
 • Formanden er ansvarlig for det af bestyrelsens fastlagte budget.
 • Formanden holder bestyrelsen / udvalget orienteret.
 • Udvalget samarbejder med og har løbende dialog med klubbens træner team. 
 • Udvalget mødes efter behov. Der afsættes 3 timer pr. møde som udgangspunkt.
 • Udvalget afholder forældremøder efter behov og adviserer klubbens trænere om deltagelse ved behov.