Ungdomsudvalget

 • Send mail til obk@obk.dk
 • OBK’s Ungdomsformand, ledig
 • Wenke Johansen, ad hoc opgaver
 • Brian Bach Moesgaard, ad hoc opgaver

Ungdomsudvalget består primært af forældre til børn der spiller i OBK.

Ungdomsudvalgsformanden refererer til bestyrelsen og arbejder i tråd med klubbens samlede strategi omsat til Odense Badminton Klubs Ungdomsafdeling, læs mere her.

 • Ungdomsudvalget supplerer trænerne i en række af klubbens funktioner.
  • Alle sportslige beslutninger er dog placeret hos klubbens trænere.
  • De mere generelle administrative opgaver varetages primært af formanden.
 • Formanden har ansvaret for at sikre at OBK har en velfungerende ungdomsklub for alle interessenter.
 • Formanden skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.
 • Formanden er ansvarlig for det af bestyrelsens fastlagte budget.
 • Formanden holder bestyrelsen / udvalget orienteret.
 • Udvalget samarbejder med og har løbende dialog med klubbens træner team.
 • Udvalget mødes efter behov. Der afsættes 3 timer pr. møde som udgangspunkt.
 • Udvalget afholder forældremøder efter behov og adviserer klubbens trænere om deltagelse ved behov.