Ungdomsudvalget


Ungdomsudvalget består primært af forældre til børn der spiller i OBK.

Ungdomsudvalget refererer til bestyrelsen og arbejder i tråd med klubbens samlede strategi omsat til Odense Badminton Klubs Ungdomsafdeling, læs mere her.

 • Ungdomsudvalget supplerer trænerne i en række af klubbens funktioner.
  • Alle sportslige beslutninger er dog placeret hos klubbens trænere.
 • Udvalget er sammensat med forskelligt opgaveansvar, se ovenfor samt jf. de enkelte udvalgsmedlemmers opgaveansvar.
  • De mere generelle administrative opgaver varetages primært af formanden.
 • Udvalget har ansvaret for at sikre at OBK har en velfungerende ungdomsklub for alle interessenter.
  • Udvalget har derved et medansvar for at Ungdomsafdelingen fungerer optimalt.
  • Udvalget arbejde løbende med at udvikle OBK’s Ungdomsafdeling.
 • Udvalget er ansvarlig for det af bestyrelsens fastlagte budget.
 • Udvalgets formand holder bestyrelsen / udvalget orienteret.
 • Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.
 • Udvalget samarbejder med og har løbende dialog med klubbens træner team.
 • Udvalgets formand er den eneste der udtaler sig i eventuelle krisesituationer, og dette sker efter koordinering og aftale med klubbens formand.
 • Udvalget mødes efter behov. I perioder månedligt. Der afsættes 3 timer pr. møde som udgangspunkt.
 • Udvalget afholder forældremøder efter behov og adviserer klubbens trænere om deltagelse ved behov.