Husk fair play, også på banen

  • Vi er fair og ærlige
  • Vi opfører os ordentligt
  • Vi er gode kammerater
  • Vi respekterer vores modstandere
  • Vi bakker hinanden op
  • Vi viser hensyn
  • Vi siger tak for kampen
  • Vi hjælper hinanden

Hjælp jeres børn til at være klar til kampstart og kampen. Opmuntre før kamp og vær klar til et kærligt kram efter kamp.

UNDLAD som forælder at blande jer under kampen og udvis altid fair play som forældre. Børnene skal selv dømme kampene uden forældres indblanding. Det er vigtigt at både børn og voksne sætter sig ind i fair play reglerne for badminton, da det er helt særligt for en sportsgren, at langt de fleste kampe afvikles uden en dommer.

Det er ok at klappe og opmuntre men afpas det efter børnenes alder og niveau og den enkelte situation på banen, især ift. klapning. Tilråb bruges ikke så meget i badminton.

For de yngste kan det være ok at hjælpe med at få kampen afviklet ift. regler og pointtælling, men forsøg at få børnene selv til at dømme kampen.

Til nogle turneringer bliver børnene bedt om at tælle den næste kamp på banen. Lad gerne børnene tælle og overtag (som forælder) ikke uden videre opgaven. Husk at blive efter at man er slået ud af turneringen, hvis man har en tælleropgave som endnu ikke er løst.

Se mere om fair play her på badminton.dk. Det er god læsning især for nye badmintonforældre, som måske kommer fra en anden sportsgren med andre fair play værdier end badminton.