Bestyrelsens beretning 2012

For præcis 1 år siden skiftede OBK formand samt flere af taburetterne i bestyrelsen blev skiftet.

Skyerne over OBK var dystre og den økonomiske situationen i OBK var spændt – regnskabet viste et underskud på kr. 225.000,-
Nogle mente sågar at klubbens eksistens var i fare, men OBK ville det anderledes.
Det altoverskyggende tema i 2012 var “At sætte tæring efter næring”
Det var en kæmpe udfordring, da vi nødig ville gå på kompromis med kvaliteten af alle vores badmintonaktiviteter.

Men intet er jo som bekendt så dårligt, at det ikke er godt for noget….. Vi oplevede en kæmpe klubfølelse fra medlemmerne bl.a. med stor opbakning fra elitespillerne, som stort set spillede uden honorar samt loyale sponsorer, som bidrog med ekstra midler.

Trods den stramme driftsstyring har der været masser af aktiviteter i OBK og omkring klubben. Her kan nævnes Odense Classic, cykelsponsorløb, klubmesterskaber, ungdomsturneringer, holdkampe i alle aldersgrupper og niveauer og sidst men ikke mindst: Denmark Open i oktober –
tænk at hele badminton-verdenen mødes i Odense i uge 42.

Til alle Jer der har hjulpet til og aktivt deltaget i afviklingen af disse arrangementer skal der lyde en kæmpe tak. Men en særlig stor tak skal også lyde til de, der bruger deres fritid og energi på arbejdet for OBK. I gør en kæmpe forskel og uden jeres bidrag ville OBK ikke være OBK.

Rent sportsligt blev 2012 et fantastisk år for OBK. Vi kan følge vores spillere fra Asien via London til Langeskov. Vi følger dem på nettet og i TV. Vi læser og hører om OBKere i landsdækkende medier. Vi kan være stolte af de mange flotte resultater klubbens medlemmer gang på gang præsterer. Det gælder både på ungdoms- og senior niveau. Sportsligt tegner det godt for fremtiden.
Følgende udvalgte resultater for 2012 kan nævnes:

  • Diverse Danmarks- og Europamestre for ungdom
  • Oprykning til Badminton Ligaen, hvor vi pt. er kvalificeret til en kvartfinale
  • Viktor Axelsen fik sit gennembrud som senior, og spillede sig i finalen ved Super Serie turneringen i Paris
  • Mathias Boe vinder i HD med Carsten Mogensen EM, China Open, Super Serie finalen samt sølv ved OL i London

Alle disse flotte resultater har bevirket, at Odense Kommunes Eliteidrætsudvalg anerkender klubbens sportslige udvikling og har indplaceret OBK i det højeste niveau – det betyder blandt andet, at klubben kan forvente et tilskud i 2013 på kr. 100.000,-

Ungdomsafdelingen har høj prioritet i OBK, og derfor har bestyrelsen valgt at ansætte Jakob Toft som ungdomstræner med ansvaret for hele ungdomsafdelingen.
Jakob bidrager med sine kompetencer og engagement til at skabe dygtige og helstøbte badmintonspillere – til stor glæde for ungdomsspillerne og deres forældre.
Tak for godt samarbejde til de øvrige ansatte, klubmedarbejder Pia Larsen og cheftræner Lennart Engler.

Ligeledes tak til OBH for et gnidningsløst samarbejde og et varmt velkommen til det nye halbestyrer par Majbritt og Thomas.

Trods de svære tider kommer vi ud af 2012 med en positiv bundlinje. Det må dog IKKE være en sovepude; der er stadig behov for fokus på stram driftssyring og øgede indtjeningsmuligheder. Medlemsnedgangen er et af vores indsatsområder i det nye år.

Det er bestyrelsens hensigt, at der fremadrettet skal arbejdes med en anden udvalgsstruktur – en struktur, hvor hver afdeling har ansvar for at sikre klubbens økonomiske og sportslige interesser i relation til klubbens samlede strategi. Vi tror på, at ansvar giver ejerskab.

I bestyrelsen har vi ca. holdt møde en gang om måneden, ved siden af mange andre udvalgsmøder. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for en loyal opbakning. I samme anledning stor tak til Sponsorudvalget, der arbejder struktureret og seriøst med tingene.

Afslutningsvis en stor tak til alle de frivillige forældre og medlemmer, som dag efter dag ligger et stort og uvurderligt stykke arbejde i OBK.

En særlig stor tak skal også rettes til kasserer Knud Olav Sørensen, der her ved Generalforsamlingen har valgt at give sine arbejdsopgaver videre til nye og yngre kræfter i klubben. Knud har ydet en stor og uvurderlig indsats for OBK gennem mange år og selvom han stadig vil hjælpe med bogholderiet, er der ingen tvivl om, at der er nogle dybe huller der skal fyldes ud efter hans farvel.

Jeg møder rigtig mange mennesker fra badmintonmiljøet. Der er altid en positiv stemning, når talen falder på det vi kan i Odense. Vi har en unik klub, som vi i vores egne travle hverdag skal påskønne, når der går dagligdag i dagligdagen.

Vores gode gamle hal ligger lige midt i byen, lige midt på øen og lige midt i Danmark. Skulle nogen have glemt det vil jeg tillade mig at minde om, at vi rent faktisk har verdens bedste klub.

Vi ser frem til endnu et spændende år i OBK.

Odense 25. februar 2013

På bestyrelsens vegne

Henrik Kryger Madsen
Formand Odense Badminton Klub