Sponsor – årsberetning 2010

Sponsorudvalget har i 2010/11 bestået af Torben Fahrenholz (formand), Aage Uhre, Jan Rasmussen, Lars Duus og John Thrane. Udvalget har mødtes ca. én gang månedligt, og har primært arbejdet med at tegne nye sponsorater samt udvikle plejen af de eksisterende sponsorer, der tæller ca. 40 stk.

Sponsorindtægterne er i løbet af 2010 gået i en positiv retning, og der er tegnet en håndfuld nye sponsorer til klubben, bl.a. Fyens Stiftstidende (mediesponsor), Readsoft A/S, Andelskassen Fyn og Casino Royster. Samtidig er der gentegnet flere sponsorater med en bedre indtjening for OBK. Der er ingen tvivl om, at den øgede pressedækning og synlighed i forbindelse med oprykningen til Badmintonligaen har haft en gunstig indvirkning på sponsorindtægterne.

Efter en succesfuld test med at flytte hjemmekampene i Badmintonligaen til Odense Idrætshal, har der været afviklet fem holdkampe i ligaen i Odense Idrætshal. Her har sponsorudvalget haft gode forhold til at pleje sponsorerne, og der har generelt været en stor interesse blandt sponsorerne for at følge ligaholdets kampe.
Sponsorudvalget har således også solgt en del ekstra billetter til VIP-arrangementerne, så at klubbens medlemmer også, mod betaling, kunne deltage i spisning m.m. inden holdkampen. I forbindelse med holdkampene er der blevet fremstillet kampprogrammer med eksponering af de forskellige sponsorkategorier, erhvervssponsorer, ligasponsorer, udviklingssponsorer og mediesponsor.

To af holdkampene har været afviklet som dobbelt arrangementer i samarbejde med OB Bordtennis. I sær det første arrangement, hvor modstanderen var Team Skælskør/Slagelse, blev en publikumsmæssig succes med skønsmæssigt 15-1600 tilskuere til badminton og bordtennis i Odense Idrætshal. Interessen samlede sig især om kampen mellem OBK’s unge talent Viktor Axelsen og Danmarks nr. 1, Peter Gade. Holdkampen blev også transmitteret direkte på TV2 Sport A/S, hvilket gav mulighed for ekstra synlighed for sponsorerne og indtægt på sponsorsiden.

Der har også været arrangeret en bustur til udekampen i Ikast den 11. januar, dog med begrænset succes, og udvalget har med bedre succes arrangeret “Brunch & Badminton” den 30. oktober i forbindelse med Denmark Open SS 2010.

For yderligere at styrke arbejdet med at skaffe flere sponsorindtægter til OBK, og dermed også styrke arbejde med at udvikle og fastholde de unge talenter, er der nedsat en særlig arbejdsgruppe, der arbejder med at skaffe større sponsorater til OBK og Badminton Academy Odense.

Tak til alle sponsorer i OBK for støtten og samarbejdet i 2010/11.

Med venlig hilsen

Sponsorudvalget
Odense Badminton Klub