Generelle anbefalinger vedr. forebyggelse af Covid-19 smittespredning

Odense Badminton Klub opfordre alle medlemmer til at følge de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som Danmarks Idræts Forbund og Badminton Danmark ønsker at videregive:

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå håndtryk, kys og kram og begræns den øvrige fysiske kontakt
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Alle bedes forholde sig til at holde rimelig afstand ved længere ophold ved siden af hinanden under arrangementet.
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Læs mere på dette link: https://badminton.dk/2020/03/06/overblik-saadan-forholder-badminton-danmark-sig-til-coronavirussens-udvikling-i-forhold-til-egne-arrangementer/

Link til Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/#