COVID-19 forholdsregler

Følgende forholdsregler gør sig gældende i Odense Badminton Klub (opdateret 26. oktober2020)

 • Ved aktiviteter med personer over 21 år deles hallen i to zoner midt på bane 4
  • Zone 1 = bane 1-3, zone 2 = bane 5-7
 • Der må maksimalt være 10 personer i hver zone
 • Der må være ti personer i forhal og i omklædningsrum
 • Fra 29/10 skal der bæres mundbind, når man ikke spiller badminton
 • Hold 1 meters afstand til andre baners spillere
 • Gå kun ind i hallen når din trænings- eller banetid begynder
 • Forlad hallen før de næste på banen kommer ind i hallen
 • Brug de sidste 5 minutter af banetiden på klargøring til de næste
 • Brug håndsprit som er opstillet i hallen og mellem banerne
 • Sprit af ved banen efter brug – netstolper, bænke, kost og andet man evt. har været i berøring med (ikke selve banen). Sprit og klude findes i hallen
 • Bliv hjemme hvis du er sløj/syg – i OBK følger vi Badminton Danmarks retningslinjer for “Håndtering af syge, smittede eller potentielt smittede”
 • Medbring en ekstra dunk vand, så kø undgås ved vask og toiletter
 • Klæd gerne om hjemmefra så brug af omklædningsrum minimeres

Ind- og udgang

 • Zone 1:
  • Hoveddøren er kun indgang for zone 1
  • Nødudgang til højre hallen benyttes når hallen forlades. Følg skiltene ved hallen.
 • Zone 2
  • Indgang bagerst ved lille parkeringsplads
  • Udgang bagerst ved stor parkeringsplads

Træning

 • Under træning forsøges træningsgrupperne fastholdt med de samme spillere. For spillere under 21 gælder, at der må samles 50 personer
 • Forældre må gerne stadig aflevere deres børn ved indgangen. Undtaget herfor er dog miniton-træning
 • Forældre må dog som udgangspunkt nu gerne opholde sig i Caféen under træning, jf. det tilladte antal personer (se på døren til Caféen).
 • OBS; Der kan blive taget “holdbilleder” ift. træning, så det kan dokumenteres, hvem der har deltaget på en given træning til brug for evt. smitteopsporing.

Caféen

 • Husk mundbind i caféen i dennes åbningstid iht. myndighedernes retningslinjer.
 • Uden for åbningstiden, og når gitteret er rullet ned, er området på førstesalen klublokale og kan benyttes af det antal givne personer angivet på døren. Senest kl. 22.00 skal lokalet dog forlades.

Særligt ift. badmintonarrangementer/-turneringer/-holdkampe o. lign.

For almindelige holdkampe afventes der fortsat retningslinjer.

Til sport er det herudover tilladt at have op til maksimalt 500 personer inkl. tilskuere, forældre, pårørende mv.

 • I OBK betyder det med vores helt almindelige halopsætning, at vi udover dem som spiller på banerne, må have 25 siddende på hver side af hallen som tilskuere i stolene og på bænkene.
  • Det er vigtigt, at alle der sidder som tilskuere i OBK Hallen forholder sig primært siddende, og at man holder afstand til dem der sidder ved siden af og foran/bagved en selv.
  • Når man ikke selv spiller sætter man sig som tilskuer i det område der er markeret til det, indtil det igen er tid til at varme op el. lign.
 • Til arrangementer må vi herudover have 25 siddende på hver side af hallen på platformen foran stolene (med fødderne på selve halgulvet).
 • Til arrangementer må/kan vi herudover stille stolerækker op på en bane i fx hver ende af hallen, hvor vi yderligere kan sætte et antal tilskuere med forsvarlig afstand. Og derved spiller vi på færre baner i hallen end der er totalt.
 • Der hvor man som tilskuer skal/må sætte sig skal være tydeligt afmærket.
  • Der kan yderligere trækkes en tape streg, sættes nogle reklamebander op el. lign, der hvor man tydeligt viser at man deler mellem at man er aktiv og man er tilskuer.
  • Der skal opsættes A4 ark printet, der hvor man sidder som tilskuer, om at man skal holde afstand.
  • Der bør på forhånd sikres, at det for enhver er tydeligt, at man altid skal holde 1 meters afstand mellem hver tilskuer, publikum, forælder, pårørende mv.
 • Samlet set i OBK-Hallen må stadig maksimalt være 1 person pr. 4 m2 areal. Det er en hel generel regel.