Mindeord fra Odense Badminton Klub

Det er med sorg at ledelsen i Odense Badminton Klub har erfaret, at klubbens mangeårige bestyrelsesmedlem, kasserer og æresmedlem, Knud Olav Sørensen, er gået bort efter længere tids sygdom.

Knud arbejdede frivilligt til gavn for badmintonsporten gennem et langt liv, og hans virke har haft en helt afgørende indflydelse på udviklingen af badmintonsporten på Fyn og for Odense Badminton Klub.

Knud var i mange år en meget aktiv formand for Stige Badminton Klub, og med ham i formandsstolen rykkede klubben op i den bedste seniorrække på Fyn, og spillede med mange ungdoms- og seniorhold i den fynske holdturnering. Efter formandstiden overtog Knud posten som kasserer i klubben, der dermed også fik gavn af hans professionelle baggrund som revisor.

Interessen for badmintonsporten bragte også Knud ind i bestyrelsen for Fyns Badminton Kreds, der i mange nød godt af hans store engagement og indsats, der altid har været præget af samvittighedsfuldt og omhyggeligt arbejde som kasserer. Knud var i en årrække næstformand i Fyns Badminton Kreds, og i den egenskab sad han også i bestyrelsen for Dansk Badminton Forbund som repræsentant for Fyn. Denne frivillige indsats blev i 2004 påskønnet med Fyns Badminton Kreds ærestegn.

Da den mangeårige formand for Fyns Badminton Kreds, Flemming Terkildsen, sagde ja til at træde til som formand for Odense Badminton Klub i 2005, var det på den betingelse, at han fik Knud med ind i bestyrelsen, først som suppleant i 2006 og siden som kasserer fra 2007.

Frem til generalforsamlingen i februar 2018 vogtede Knud over Odense Badminton Klubs økonomi, nærmest som om det var hans egen. Ved de mange bestyrelsesmøder var det altid Knud der blev lyttet til, når talen faldt på økonomien og om hvordan klubbens bankforbindelse ville se på
situationen, hvis de sportslige ønsker blev for højtflyvende!

Knud var også en vigtig tovholder da klubbens aftale med Fynsk Support EL blev ført ud i livet. Det var hans ihærdighed og store fortjeneste, at Odense Badminton Klub de første år med ordningen var den fynske forening der fik de fleste penge udbetalt fra Fynsk Support EL.

Badmintonsporten på Fyn og ikke mindst Odense Badminton Klub ville ikke være dér hvor vi er i dag, uden Knuds store frivillige indsats, og han blev derfor i 2018 også udnævnt til æresmedlem i Odense Badminton Klub og hædret med OBK’s æresnål.

Tankerne går til familien i den svære tid. Æret være Knud Olav Sørensens minde og hans indsats.

Bestyrelsen Odense Badminton Klub / 16. december 2020