Generalforsamling udskydes

Odense Badminton Klubs og Odense Badminton Hals generalforsamlinger skal under normale omstændigheder afholdes inden udgangen af februar måned. Grundet de nuværende omstændigheder under corona-pandemien udskydes generalforsamlingen indtil forsamlingsforbuddet igen tillader flere at samles.

Bestyrelserne forventer, at generalforsamlingen kan afholdes inden udgangen af april måned.