Nyhedbrev fra bestyrelserne i OBK og OBH

Kære alle medlemmer

Vi længes efter at komme i hallen, men coronaens hærgen holder os stadig ud i strakt arm. Og det ser ikke nemmere ud med den seneste forlængelse af restriktionerne. Vi har ikke kendskab til, hvad der konkret kommer til at ske efter 28/2, men bestyrelsen forventer ikke normale tilstande før længere hen på foråret.

I dette nyhedsbrev kan der læses mere om forventninger til de kommende måneder og sommertræningen samt generalformamlingen, hvor to nye bestyrelsesrepræsentanter skal findes.

Forlængelse af sæsonen
Grundet den lange nedlukning forventer vi at forlænge sæsonen helt frem til og med uge 25. Det vil altså sige, at vi forventer og håber, at både træning og baneleje kan fortsætte helt frem til sommerferien under de forhold, der nu en gang måtte gøre sig gældende.
Vi tror på, at et forsamlingsforbud stadig vil sætte begrænsninger, og derfor vil der fortsat være justeringer i trænings- og banetider.

Sommertræning
I sommerferien har Badminton Academy Odense lejet rigtig mange timer i ugerne 26-31. Der vil dog blive plads til lidt træning for klubbens ungdoms-, senior- og veteranspillere, og vi håber også, at der kan blive plads til lidt baneleje via “pay & play”.

Kontingent
Kontingenter for ungdom og senior for træning i anden halvsæson forventes udsendt i løbet af februar og marts. Vi håber, at der er mange, der i denne tid benytter sig af vores mange online tilbud, så I ikke kommer helt ud af badmintonformen.

Klubdag
Klubdagen er i år planlagt til afholdes 1. maj. Så skriv allerede dette i kalenderen. Dog må vi jo tage alle mulige forbehold for evt. aflysning set i lyset af corona.

Generalforsamling
OBK’s og OBH’s generalforsamling skal efter vedtægterne gennemføres inden udgangen af februar. Grundet forsamlingsforbuddet har bestyrelserne dog besluttet at udsætte generalforsamlingerne, så disse afholdes senest ved udgangen af april, såfremt det er ansvarligt på det tidspunkt.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Til den kommende generalforsamling udtræder seniorformand, Simon Norman og eventansvarlig, Simone Mortensen af bestyrelsen. Det betyder, at der skal findes to nye personer til disse bestyrelsesposter. Bestyrelsen forsøger selv at finde mulige repræsentanter, men interesserede må meget gerne kontakte formand, Henrik Kryger. Nedenfor kan findes nogle af de opgaver, der følger med de to poster.
Skulle man i det hele taget have interesse for bestyrelsesarbejdet, men ikke lige de to nævnte poster, hører vi også meget gerne herom.

Mange hilsener

Bestyrelserne i OBK og OBH

Seniorformandens opgaver;
– Formand for SSU
– Udpege medlemmer af SSU
– Udpege medlemmer af Aktivitetsudvalget
– Kontrakt og forhandling med seniortrænere
– Koordinering af trupinddeling samt møder med Seniorcheftræneren
– Udarbejdelse af Budget for Seniorafdelingen
– Koordinering med formand mht. kontraktspillere i Eliteafdelingen
– Deltage i træner- og spillermøder
– Opkrævning af kontingent, boldpenge og sommertræning (herunder modregne optjente timer)
– Setup til Ligakampe (linjedommere, livescore m.m.)
– Indberetning af spilletidspunkter og resultater af holdkampe i Senior
– Godkende rejse- og kørselsgodtgørelse for kontraktspillere samt kørselsgodtgørelse til holdkampe for øvrige seniorspillere
– Koordinere klubtøj
– Håndtering af nye medlemmer
– Koordinering af coach til holdkampe
– Godkende klubskifter på BadmintonPlayer
 

Eventansvarliges opgaver:
Primære events er Denmark Open, Odense Classic (senior turnering) og Klubdagen.  
Koordinering af administrative og praktiske opgaver i forhold til ovennævnte events (fx bookning af faciliteter)  
Kontakt til BD i forbindelse med afvikling af Denmark Open.  
Rekruttering af frivillige