Informations- og rekrutteringsmøde d. 28/9

Kære alle medlemmer i Odense Badminton Klub   

Efter en meget trist og lang periode med Covid-19 lukninger, er der lys forude og nu må vi igen mødes helt normalt… også i OBK hallen 🙂 

Derfor inviterer OBK´s bestyrelse til et informations- og rekrutteringsmøde, både for at orientere om klubbens ve og vel, men også for at drøfte med jer, hvordan vi sammen kan skabe “Danmarks bedste badmintonklub”. Mødet finder sted d. 28. september kl 18.30 i OBK på 1. salen. Tilmelding skal ske til Jeanette, jeanettelundclausen@gmail.com

Det er ingen hemmelighed, at vi mangler frivillige hænder i bestyrelsen samt i diverse udvalg. I denne sammenhæng fokuserer vi dog på de mindre “dagligdagsopgaver”.

Uden frivillige kan det ikke lade sig gøre at drive en klub som OBK – Kom og hør nærmere! 

Program for mødet.

1. Velkommen og formålet med mødet v/ formand Henrik Kryger Madsen

Præsentation af hele bestyrelsen samt gennemgang af dagens program.

2. Nyt fra OBK og Fonden for Odense Badminton Hal (OBH) 

  • Renovering og ombygning af OBK-faciliteter 
  • Nyt om OBK cafeen  
  • Præsentation af ny koordinator og Centerleder Martin Eriksen 
  • Årskalender / vigtige datoer for sæsonen.

3. Præsentation af opgaver og funktioner i udvalgene. 

  • Ungdom 
  • Senior  
  • Ligaholdet og sponsorudvalget  
  • Events (Odense Classic og Denmark Open) 

Kaffepause 

4. Rekruttering af frivillige personer til udvalg 

Deltagerne fordeles efter interesse i grupper og drøfter opgaver og funktioner.

Mvh

Henrik Kryger, Formand OBK