GENERALFORSAMLING 26/2 2024 I OBH OG OBK

Odense Badminton Klub (OBK) og Odense Badminton Hal (OBH) indkalder hermed til ordinære generalforsamlinger i OBK d. 26. februar 2023.

Kl. 19.00 – 19.30: Generalforsamling i OBH

Kl. 19.30 – 21.00: Generalforsamling i OBK

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne periode

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget forelægges

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Evt. valg af medlemmer til udvalg nedsat af bestyrelsen

Valg af revisor og revisor suppleant.

Behandling af indkomne forslag

Evt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være formændene i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen