Private lektioner

Som supplement til den organiserede holdfællestræning i Odense Badminton Klub (OBK) er der mulighed for individuel træning i form af private lektioner for de spillere som ønsker dette.

Kontakt en af klubbens trænere eller udvalgsmedlemmer hvis du er interesseret i private lektioner. Alle private lektioner aftales og afregnes direkte med den pågældende træner.

Odense Badminton Klub står ikke til ansvar for gennemførelse, kvalitet eller økonomi ifm. aftaler om private lektioner.

Følgende retningslinjer SKAL som udgangspunkt overholdes;

  1. OBK tillader kun OBK’s ungdomstrænere og udvalgsmedlemmer at forestå private lektioner med individuel træning i OBK.
    • OBK’s ungdomstrænere kan ses her.
    • OBK’s udvalgsmedlemmer kan ses her.
  2. Ovenstående kan gratis benytte ledige baner i Odense Badminton Hal på tidspunkter hvor OBK har booket banerne af OBH og de står ledige.
  3. Private lektioner skal som foregå på tidspunkter uden tidspunkterne for de etablerede ungdomsfællestræninger.
  4. OBK’s trænere skal til enhver tid primært stå til rådighed som trænere for OBK. Private lektioner må ikke konflikte med opgaver som er aftalt skal udføres i OBK på ‘samme’ tidspunkt.
  5. Private lektioner må ikke tilsidesætte eller konflikte med ungdomsspillernes generelle behov for baner ifm. ungdomsfællestræningstidspunkterne.