Odense OBK vs. Lillerød onsdag den 18. april i OBK-Hallen

Odense OBK’s ligamandskab tager onsdag den 18. april imod Lillerød i den sidste runde ligakvalifikationen.

Odense OBK vandt den første kamp med 4-2 i Lillerød, og mon ikke der er point i sigte, når Odense OBK møder Lillerød på hjemmebanen i OBK-Hallen, hvor holdet er ubesejret i denne sæson.

Lige nu topper Odense OBK ligakvalifikationen med 11 point foran Værløse med 9 point. Langhøj ligger på tredjepladsen med 7 point og Lillerød har 1 point på sidstepladsen.

Odense OBK skal møde Langhøj på udebane mandag den 16. april, og med point mod Langhøj kan Odense OBK sikre sig en ny sæson i Badmintonligaen. Det kræver dog at Langhøj kan vinde over både Odense og Værløse. Odense OBK vandt som bekendt 5-1 på hjemmebane over Langhøj og burde være favoritter i mandagens kamp, men der var flere kampe som var tætte, og OBK’erne skal spille op til deres bedste for at vinde i Langhøj.

Derfor vil vi gerne give holdet maximal opbakning og arrangerer en fælles bustur for spillere, trænere, medlemmer og sponsorer til Langhøj på mandag den 16. april. Der er afgang kl. 15.00 fra OBK-hallen, og vi forventer at bussen er hjemme igen ca. kl. 24.00.

Det koster 75 kr. for busturen og det er inkl. en sandwich og en vand. Der er ca. 50 pladser i bussen, og det er først til mølle princippet der er gældende.

Yderligere info og tilmelding til busturen på mail john.thrane@outlook.dk senest fredag kl. 10.00.

Vi glæder os til en aften med masser af spændende badminton, hvor Odense OBK med en sejr over Lillerød kan slutte sæsonen af på fornemste vis.

Alle medlemmer af OBK har gratis entre til holdkampen. Husk at hente en fribillet hos Thomas Bager i Caféen på 1. sal.

Bliv frivillig til Tinderbox d. 28.-30. juni 2018

OBK har igen fået mulighed for at stille med frivillige til Tinderbox indenfor ”crew catering”. Vi får en mere præcis beskrivelse af arbejdsopgaverne senere.

Som frivillig skal du forvente at arbejde 2 vagter af 8 timer eller 1 vagt på 16 timer, er I flere der gerne vil arbejde på samme vagt(er) vil det være muligt.

Som frivillig får du:

 • Armbånd til festivalen i alle 3 dage
 • Forplejning, når du er på vagt
 • Adgang til lounge for frivillige
 • Tinderbox vandflaske og t-shirt
 • Gratis te/kaffe når du er på vagt
  Bemærk, at du som frivillig skal være over 18 år samt have en relation til et aktivt OBK medlem. OBK får betaling for hver frivillig vi kommer med, men OBK er også ansvarlig for at de frivillige dukker op til deres vagter. Yderligere info på linket her https://tinderbox.dk/info/regler-vilkaar

Er du interesseret eller har spørgsmål, så send en mail til Bjarne på bjarne.pedersen112@mail.dk med dit navn, mail og mobilnummer.

Ved tilmelding som frivillig er jeg nødt til at have oplyst hvilket OBK-medlem du kender.

 

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I OBK D. 26. FEBRUAR kl. 19.30

REFERAT FRA DEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ODENSE BADMINTON KLUB DEN 26. FEBRUAR kl. 19.30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne periode
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget forelægges
 4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 5. Evt. valg af medlemmer til udvalg nedsat af bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag, som ønskes behandlet, skal være Formanden i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.Med venlig hilsen
  Henrik Kryger, formand for OBK

 

Referat

Referat af Generalforsamling i Odense Badminton Klub den 26. februar 2018 kl. 19.30.
(ca. 20 fremmødte).

 Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Tore Vilhelmsen som dirigent på Generalforsamlingen. Tore Wilhelmsen blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og henledte forsamlingens opmærksomhed på dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne periode

Formand Henrik Kryger startede med den generelle beretning for klubbens samlede aktiviteter i 2017 – dernæst fulgte beretningerne fra hhv. Ungdom, Senior, Kraftcentret og Events.  Se alle beretninger i særskilt dokument.
Alle beretninger hentes på dette link >OBK Generalforsamling 2018 – alle beretninger<

Generalforsamlingen godkendte efterfølgende bestyrelsens beretninger for året 2017.

3. Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse og budget 2018 forelægges
Kasserer Michael Jørgensen fremlagde regnskabet for 2017 til forsamlingens godkendelse.
Medlemstal for OBK er steget igennem 2017 til i alt 613 medlemmer, hvilket er meget positivt. Regnskabet udviser et resultat på 2 tkr., hvilket er mindre tilfredsstillende.

Årets omsætning på 2.347 tkr. er steget med ca. 127 tkr. ift. 2016. Den primære årsag hertil er øgede medlemsindtægter i ungdom samt ekstraordinært modtaget tilskud vedr. spillehalsmidler (”velgørende forening”). Året har været præget af væsentlig større udgifter i Senior, Ungdom og til sponsor, hvilket har været årsag til det aflagte resultat.

Resultatet betyder, at egenkapitalen stort set er uændret ift. 2016 og beløber sig i årsregnskabet til -305 tkr.

Bestyrelsen vil fortsat arbejde på, at der fremadrettet er en endnu strammere drifts- og budgetstyring.
Efter lidt uddybende kommentarer, godkendte forsamlingen regnskabet for 2017.

Ligeledes blev budgettet for 2018 fremlagt til forsamlingens orientering.

4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Generalforsamlingen gennemførte herefter valg til tillidsposter i klubben:
Formand – Henrik Kryger er villig til genvalg. Henrik Kryger blev valgt for en 1-årig periode
Bestyrelsesmedlem – Jeanette Lund er villig til genvalg. Jeanette Lund blev valgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem – Andreas Bassett er villig til genvalg. Andreas Basset blev valgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem – Carsten Bek er villig til valg for en 2-årig periode. Carsten Bek blev valgt for en 2-årig periode
Suppleanter: Jan Kristensen og Lars Christian Jensen blev valgt for en 1-årig periode

5. Valg af medlemmer til udvalg nedsat af bestyrelsen

Der blev ikke nedsat udvalg til Generalforsamlingen, hvorfor der heller ikke var valg til dette.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen i OBK indstillede Kenneth Jørgensen som klubbens revisor i 2018.
Generalforsamlingen valgte Kenneth Jørgensen som revisor; revisorsuppleanten findes i firmaet, hvis det bliver nødvendigt med sådan en.

7. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på Generalforsamlingen.

8. Eventuelt

Formand Henrik Kryger takkede tidligere kasserer Knud O. Sørensen for den store og langvarige indsats, som han har lagt i OBK siden 2006. Han blev ved den lejlighed udnævnt til Æresmedlem i klubben.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden i forbindelse med Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udbragte herefter et trefoldigt leve for Odense Badminton Klub.

 Henrik Kryger Madsen, formand.

Jeanette Lund, referent.

Tore Vilhelmsen, dirigent.